نسخه شماره : 373 - 1397/02/18 -

سازمان آگهی ها تلفن :66401862 - 66484669 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹ 
حال و روز نه چندان خوب صادرات خشکبار ايراني
کنترل پيشرفته ?? درصد واردات و ترانزيت
پرداخت ? درصد ارز صادراتي به لوازم‌خانگي
تجارتخانه

 حال و روز نه چندان خوب صادرات خشکبار ايراني  

 کنترل پيشرفته ?? درصد واردات و ترانزيت 

 پرداخت ? درصد ارز صادراتي به لوازم‌خانگي 

 تجارتخانه 

بالا