نسخه شماره : 373 - 1397/02/18 -

سازمان آگهی ها تلفن :66401862 - 66484669 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹ 
درآمد سالانه ???? ميلياردي رجيستري براي کشور
آغاز ثبت نام الكامپ 24
شاتل، موبايل تماشاي 50 فيلم سينمايي با 2 و نيم گيگ اينترنت را ممکن کرد
فناورانه

 درآمد سالانه ???? ميلياردي رجيستري براي کشور 

 آغاز ثبت نام الكامپ 24  

 شاتل، موبايل تماشاي 50 فيلم سينمايي با 2 و نيم گيگ اينترنت را ممکن کرد 

 فناورانه 

بالا