نسخه شماره : 373 - 1397/02/18 -

سازمان آگهی ها تلفن :66401862 - 66484669 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹ 
داستان خوب،پرداخت بد!
ريچارد کلايدرمن در تهران روي صحنه مي‌رود
«داش آکل»آغازگر روز دوم جشنواره تئاتر دانشگاهي
«همه مي‌دانند»، شما را متحير مي‌کند!
اتفاق‌هاي عجيب و غريب در نمايشگاه کتاب

 داستان خوب،پرداخت بد! 

 ريچارد کلايدرمن در تهران روي صحنه مي‌رود 

 «داش آکل»آغازگر روز دوم جشنواره تئاتر دانشگاهي 

 «همه مي‌دانند»، شما را متحير مي‌کند!  

 اتفاق‌هاي عجيب و غريب در نمايشگاه کتاب 

بالا