نسخه شماره : 373 - 1397/02/18 -

سازمان آگهی ها تلفن :66401862 - 66484669 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹ 

نام نشريه : روزگارما
صاحب امتياز : ناصر بزرگمهر
مدير مسئول : ناصر بزرگمهر
دوره انتشار : روزنامه
محل انتشار : تهران
تلفن : 66127026
نمابر : 89778829
صندوق پستي : 1419973154
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - خیابان فخررازی - کوچه فاتحی داریان - پلاک 14- طبقه 3 - واحد 6
شمارگان :
سايت : rouzegarema.ir
پست الکترونيکي : rouzegarema@gmail.com
توضيحات : سردبیر: مسعود شریعت زاده
بالا