نسخه شماره : 0 - -

سازمان آگهی ها تلفن :66401862 - 66484669 نمابر : ۸۹۷۷۸۸۲۹

 

 منشور اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري در روزنامه روزگارما

روزنامه‌نگاري يک حرفه وشغل اجتماعي، پيشرو و پيشاهنگ تلقي مي‌شود که با هر آنچه که به سرنوشت يک کشور و يک ملت مربوط مي‌شود در ارتباط است. از اين‌رو است که تدوين و اجراي منشور اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري تعهد به آن از طرف همه کارکنان، نويسندگان، خبرنگاران و گزارشگران، عکاسان، دبيران، سردبيران و مديران روزنامه روزگارما لازم و ضروري است.

که اين منشور بشرح زير مي باشد :

1- رعايت احترام به حقوق افراد ، حفظ حريم و اسرار خصوصي و شئون انساني ، پرهيز از افترا، تهمت، توهين و مخدوش کردن شهرت افراد، بخشي از حقوق جامعه مخاطبان در قبال رسانه محسوب مي شود. ما نمي‌توانيم خبر غيرواقعي را منتشر کنيم و از نظر اخلاقي نيز اين حق را نداريم. خبربايد درست ، اميدآفرين و اميدبخش باشد .

2- روزنامه‌نگار در انتقال اطلاعات سهيم است و از اين رو نه تنها در برابر کساني که رسانه‌ها را کنترل مي‌کنند، بلکه نهايتاً در برابر مردم (به طور عام و مخاطبان به طور خاص) بايد پاسخگو باشد. مسؤوليت اجتماعي روزنامه‌نگار« روزگارما »؛ وي را مکلف مي‌سازد که تحت هر شرايطي همسو با وجدان اخلاقي خود عمل کرده و اصل انصاف را به عنوان يکي از اصول اوليه اين حرفه در فرآيند توليد خبر رعايت کند .

3-  اصول اخلاق حرفه‌اي به روزنامه‌نگار اجازه نمي‌دهد که رشوه بپذيرد( به هر شکل ) و يا برخلاف مصالح رسانه به ارتقاي منافع شخصي بپردازد. همچنين پرهيز از سرقت ادبي، اجتناب از انجام کار غير اداري در وقت فعاليت اداري ، افشا نکردن هرگونه اطلاعات طبقه بندي شده حرفه اي مرتبط با رسانه ، همکاري نکردن با رسانه هاي مشابه يا حوزه هاي خبري مرتبط ، وابستگي نداشتن به گروه هاي خاص سياسي يا جانبداري از آنان ، موضعگيري هاي سياسي به گونه اي که به منافع روزنامه و همکاران لطمه وارد سازد- اعم از فضاي حقيقي و يا مجازي. جزواصول اخلاق حرفه‌اي روزنامه نگاران « روزنامه روزگارما » محسوب مي شود .

4- كسب دانش لازم به نحوي که گزارش‌دهي و تفسير به صورت دقيق و منصفانه امکان‌پذير باشد انعكاس درست رويدادها به نحوي كه در خدمت کشف و بيان حقيقت باشد. اصلاح و تصحيح به موقع در صورت ارتکاب اشتباه

5- تهيه و تنظيم خبر و گزارش بدون دخالت در اصل ماجرا يا در قبال رويدادها ،ارائه تفسير و تحليل كارشناسي در خصوص وقايع روزمره .احترام به حقوق مصاحبه شونده در انتشار مصاحبه‌هاي اختصاصي و رعايت حداكثر امانتداري بازنشر حاصل كار ديگران با ذكر منبع


بالا