ببینید | بازار اردبیل امروز تعطیل بود؟!

بازار شهرهای اردبیل امروز دوشنبه 14 آذر روند عادی فعالیت خود را ادامه دادند و با رسانه های معاند همراهی نکردند.

دیدگاهتان را بنویسید