پورابراهیمی: مجلس برای لحاظ کردن تغییرات اقلیمی در ماموریت‌های جمعیت هلال احمر آمادگی دارد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید