کاشت رایگان حلزون شنوایی ۶۱ بیمار بوشهری با موفقیت انجام شد

بوشهر- ایرنا – معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تاکنون عمل کاشت حلزون شنوایی در ۶۱ بیمار بوشهری با موفقیت و به شکل رایگان انجام شده و ۲۱ بیمار همچنان در نوبت دریافت خدمات این عمل قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید