گزارش محرمانه گروسی ؛ ۲.۵ تن اورانیوم مفقود شد | ۱۰ بشکه مدنظر در مکان اعلام شده نبودند

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد بازرسان این آژانس در تحقیقات خود دریافتند که حدود ۲.۵ تن اورانیوم طبیعی از یک منطقه در لیبی که تحت کنترل دولت نیست مفقود شده است.

دیدگاهتان را بنویسید