اخبار سیاسی

نادران: از استان سمنان ۲ رئیس جمهور داشتیم، این انگشت مُهر خورده به نشانه سومین نفر /آستین بالا زدم، آمدم و کناره‌گیری نمی‌کنم /یارانه را اصلاح می کنم

نادران در واکنش به اینکه آیا امکان دارد در ادامه به نفع یکی از داوطلبین از فرآیند انتخابات کناره‌گیری کنید؟ خاطرنشان کرد: بنده به نفع هیچ‌کسی کناره‌گیری نمی‌کنم.

READ MORE