اخبار اجتماعی

دریاچه ارومیه واقعا نجات یافته؟ / طی چهار دهه گذشته دریاچه ارومیه 90 درصد کوچک شده است

9 اردیبهشت 1403 اعلام شد که حجم آب دریاچه ارومیه با افزایش ۱۶۰ میلیون مترمکعبی نسبت به سال آبی گذشته به 2.3 میلیارد متر مکعب و 23 اردیبهشت 1403 نیز حجم آب دریاچه ارومیه با بارش‌های اخیر به ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب رسیده است.

READ MORE