بازدید اصحاب رسانه از سوله ستاد مدیریت بحران

جمعی از اصحاب رسانه صبح دوشنبه (۲۳ آبان ۱۴۰۱) به همراه «علی نصیری» رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از چند سوله ستاد مدیریت بحران بازدید کردند.

دیدگاهتان را بنویسید